Partner gastronomije
Brezplačna dostava od 150 € v AT, DE & SI
Trajnostno in certificirano

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji družbe Decor Service Fortmüller Handel GmbH, 8490 Bad Radkersburg, Theatergasse 1-2, Maj 2018

1. Pristojno sodišče

Dogovorjeno je, da je stvarno in krajevno izključno pristojno okrožno sodišče v kraju 8330 Feldbach.

2. Obseg pogodbe in veljavnost

Ti prodajni pogoji veljajo za vsa pravno poslovna razmerja – pogodbe družbe Decor Service Fortmüller Handel GmbH s strankami. Veljajo tudi za vsa nadaljnja naročila. Splošni pogoji naročnika – kupca in dodatni ustni dogovori veljajo le ob pisni potrditvi s strani družbe Decor Service Fortmüller Handel GmbH. Odstopanja od pogodbe ali dodatni dogovori bodo v naprej pisno potrjeni z naše strani.

3. Sklenitev pogodbe

Vse ponudbe družbe Decor Service Fortmüller Handel GmbH, so neobvezujoče. Popravek tiskarskih in računskih napak je možen tudi še po sklenitvi pogodbe. Odpovedi stranke so možne samo z našim soglasjem. Točka 10 se ustrezno uporablja.

4. Ponudbe in cene

Cene, navedene v ponudbi ali ceniku, so neto cene in veljajo za blago na zalogi, brez stroškov pošiljanja. V primeru povišanja nabavnih cen, med naročilom in izstavitvijo računa, smo upravičeni do povišanja prodajne cene za enak znesek. Pravico imamo zahtevati plačilo vnaprej in za delne dobave izstaviti delni račun. Pridržana pravica za tiskarske napake in spremembe cen.

5. Cene in plačilni pogoji

a. Veljajo cene in dobavni pogoji navedeni v ponudbi oziroma naši potrditvi naročila. Minimalna vrednost naročila znaša 30 EUR (netto, brez stroškov pošiljanja). Zakonsko določen davek na dodano vrednost ni vštet v naše cene; na računu bo prikazan in zaračunan v višini, kot je zakonsko določen na dan izstavitve računa.

b. V kolikor ni dogovorjeno drugače, zapadejo naši računi v plačilo takoj po prejemu računa, brez odbitka. Plačila izvedena po zapadlosti se obravnavajo kot plačila z zamudo. Za plačila z zamudo se obračunajo zakonsko določene zamudne obresti.

c. Ob neupoštevanju naših plačilnih pogojev ali da po sklenitvi pogodbe postane očitno, da je zaradi pomanjkanja učinkovitosti stranke, ogroženo pogodbeno razmerje in s tem naš zahtevek po plačilu kupne cene, smo upravičeni do izdobave odprtih naročil z z avansom ali varščino in do prekinitve kupoprodajne pogodbe po razumnem roku. Prav tako smo upravičeni prepovedati nadaljnjo prodajo blaga na podlagi pridržka lastninske pravice do plačila in do vrnitve zalog našega blaga, na stroške stranke.

6. Pridržek lastninske pravice

a. Blago ostaja, do popolnega plačila kupnine in vseh nastalih stroškov z dobavo, naša last. Menice in čeki se priznajo kot plačilo po vnovčitvi, ne pa po predaji s strani naročnika.

b. Naročnik ima pravico razpolagati z blagom s pridržkom lastnine in našimi terjatvami, nastale v običajnem postopku poslovanja, dokler pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do nas; blaga s pridržkom lastnine ne sme uporabljati v namene kot je zastava blaga za garancijo, za odstop od terjatev ali drugo obliko zastave blaga.

c. Naročnik nas mora nemudoma obvestiti, če tretja oseba želi utemeljiti ali uveljaviti pravice do blaga s pridržkom lastnine ali naših terjatev.

7. Dobava

a. V primeru višje sile (vojne, motenj v prometu ali podjetju, ob pomanjkanju delavcev ali surovin, stavke, blokade z naše strani ali strani našega dobavitelja) smo oproščeni obveznosti dobave glede na trajanje in obsega motenj; naročnik nima pravice do naknadne dostave tako neizdobavljenih količin.

b. V primeru neprevzema naročenega blaga smo zraven zahtevka za odškodnino upravičeni še do odškodnine v višini 5% vrednosti naročila za nastale stroške ali plačane provizije.

c. Obveznosti dobave in dobavni roki se prekinejo za čas, dokler naročnik zamuja s plačilom že samo enega računa.

d. Če prodajalec dvomi o plačilni sposobnosti stranke ali če je stranka nova in nepoznana, lahko za nadaljnje izpolnjevanje svojih obveznosti naročila zahteva ustrezno zavarovanja s premoženjem, zlasti s predplačilom ali plačilom po povzetju, odvisno od vrednosti naročila.

e. Dobavni pogoji so EXW skladišče, če ni drugače dogovorjeno. Dodatne stroške za posebne in hitre pošiljke nosi prejemnik. V primeru povečanja tovornih tarif po sklenitvi pogodbe, jih krije naročnik.

8. Reklamacije

Vračilo blaga je možno le ob pisni reklamaciji v za to določenem roku in potrditvi reklamacije oz. vračilu z naše strani. Blago je treba vrniti v originalni embalaži, brezplačno, po varni transportni poti. Blago potuje na tveganje stranke. Samo za nepoškodovano, originalno zapakirano blago bo izdan dobropis. Zahtevana dovoljenja je treba pridobiti od stranke.

9. Garancija

Naročnik mora takoj po prejemu blago pregledati za morebitne napake. V primeru napak na blagu ali nepopolnega blago po njegovem mnenju, nas mora pisno obvestiti v roku 7 dni od prejema blaga. V nasprotnem primeru se šteje da je z blagom zadovoljen. Za akcijsko blago ali blago v posebni ponudbi vračilo ni možno. Ne prevzemamo nikakršne garancije za napake, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, popravil, ki še niso bila odobrena, neupoštevanja standardov ali zamude pri plačilu s strani naročnika. Odstopanja barv ali velikosti vzorca ali odstopanja iz serije v serijo so možna zlasti zaradi različnih dobaviteljev ali materialov. Le ta pa ne opravičujejo napake. Podatki o teži, dimenziji, barvi itd. so okvirni in služijo le lažji predstavi.

10. Druga odgovornost

V primeru malomarnega ravnanja z blagom ne prevzemamo odgovornosti za posledično nastalo materialno škodo, čiste finančne izgube, izgubo od dobička in odškodninskih zahtevkov tretjih oseb. Ne odgovarjamo za škodo zaradi malomarnosti podizvajalcev ali drugih oseb. Znesek vsake terjatve je omejen na ustrezno neto vrednost naročila. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi jo lahko stranka preprečila z upoštevanjem navodil za uporabo.

11. Odškodnina ob prekinitvi pogodbe

Če stranka odstopi od pogodbe zaradi razlogov, na katere ne more vplivati, lahko prodajalec zahteva plačilo pavšalnega zneska v višini 30% od neto vrednosti naročila, brez sodnega odškodninskega zahtevka.

12. Varstvo podatkov

Za nas je zelo pomembno, da zaščitimo in varno hranimo vse osebne podatke, ki nam jih zaupate. V našem pravilniku o zasebnosti boste izvedeli več o tem, kako uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke. Izjavo o varstvu podatkov najdete tukaj.

Nazadnje ogledano